Diëtistenpraktijk Albers

Voor volwassenen en kinderen 

Vergoeding

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op 3 uur diëtetiek per jaar. Daarnaast kunt u nog aanvullend verzekerd zijn voor de diëtist, raadpleeg hiervoor de website:


Houdt er rekening mee dat er eerst aanspraak wordt gemaakt op uw eigen risico (voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico).

De behandeltijd die bij de zorgverzekeraar in rekening gebracht wordt bestaat uit directe tijd en indirecte tijd. De directe tijd is de tijd van het consult, de indirecte tijd bestaat uit het berekenen van de voeding, opstellen van dieetbehandelplan en bijvoorbeeld het regelen van medische voeding.

Ketenzorg

Indien u diabetes mellitus, CVRM (hart- en vaatziekte of een verhoogd risico daarop) of COPD heeft, kan het zijn dat de kosten voor diëtetiek worden vergoed vanuit de ketenzorg. De diëtist en uw huisarts zijn op de hoogte of dit ook voor u geldt. In dat geval betaalt u geen eigen risico.

Tarieven

Komt u zonder verwijsbrief of krijgt u geen vergoeding meer van uw zorgverzekeraar, in dat geval gelden onderstaande tarieven.

Eerste consult (gemiddeld 60 min directe tijd en 30 min indirecte tijd)        90 euro

Vervolgconsult lang 30 min                                                                    30 euro

Vervolgconsult kort 15 min                                                                    15 euro

Extra indirecte tijd per 15 min                                                                15 euro

Toeslag voor huisbezoek met medische indicatie                                      25 euro

Bij de zorgverzekeraar wordt gedeclareerd per 15 min.

Mocht u verhinderd zijn dan wordt verzocht dit minimaal 24 uur vantevoren telefonisch, per mail of whatsapp door te geven anders worden er kosten in rekening gebracht. Deze kosten worden door de zorgverzekeraar niet vergoed.

Betalingsvoorwaarden
Betalingsvoorwaarden.docx (47.03KB)
Betalingsvoorwaarden
Betalingsvoorwaarden.docx (47.03KB)
Belastingdienst

In bepaalde gevallen kunt u een beroep doen op extra belastingaftrek. Raadpleeg hiervoor uw belastingadviseur of de belastingdienst.