Vergoeding en tarieven


Vergoeding

Diëtistenpraktijk Albers heeft contracten met alle zorgverzekeraars in Nederland. Vanuit de basis zorgverzekering heeft iedereen recht op 3 uur diëtetiek per jaar. Daarnaast kun je nog aanvullend verzekerd zijn voor diëtetiek, raadpleeg hiervoor je zorgverzekering of de website:

Zorgwijzer


Houdt er rekening mee dat er eerst aanspraak wordt gemaakt op het eigen risico van 385 euro (voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico).

De behandeltijd die bij de zorgverzekeraar in rekening gebracht wordt bestaat uit directe tijd en indirecte tijd. De directe tijd is de tijd van het consult, de indirecte tijd bestaat uit het berekenen van de voeding, opstellen van dieetbehandelplan en bijvoorbeeld het regelen van medische voeding.

Ketenzorg
Indien je diabetes mellitus, CVRM (hart- en vaatziekte of een verhoogd risico daarop) of COPD hebt, kan het zijn dat de kosten voor diëtetiek worden vergoed vanuit de ketenzorg. De huisarts en praktijkondersteuner zijn op de hoogte of dit ook voor jou geldt. In dat geval betaal je geen eigen risico. De ketenzorg in regio Nijmegen vergoed jaarlijks 3 uur diëtetiek.

Tarieven
Indien de vergoeding verbruikt is dan gelden onderstaande tarieven.
Eerste consult (gemiddeld 60 min directe tijd en 30 min indirecte tijd)       123 euro
Vervolgconsult lang 30 min                                                                     41 euro
Vervolgconsult kort 15 min                                                                     20,50 euro
(In de praktijk zijn korte vervolgconsulten zelden haalbaar. Een kwalitatief goed vervolggesprek duurt vaak langer dan 15 minuten.)


Extra indirecte tijd per 15 min                                                                20,50 euro
Toeslag voor huisbezoek met medische indicatie                                       25 euro

Er wordt gedeclareerd per 15 min.
Mocht je verhinderd zijn dan wordt verzocht dit minimaal 24 uur vooraf telefonisch, per mail of WhatsApp door te geven anders worden er kosten in rekening gebracht. Deze kosten worden door de zorgverzekeraar niet vergoed.

Betalingsvoorwaarden
Betalingsvoorwaarden.docx (47.03KB)
Betalingsvoorwaarden
Betalingsvoorwaarden.docx (47.03KB)


Belastingdienst
In bepaalde gevallen kun je een beroep doen op extra belastingaftrek. Raadpleeg hiervoor je belastingadviseur of de belastingdienst.


 

 


 


 

 

 


 

 

 

 

 


 


 


 

 

Diëtistenpraktijk Albers
Dé praktijk voor voedingsadvies in Groesbeek en Venray voor het hele gezin